Konferencja w VI Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie

17 kwietnia odbyła się w naszej szkole konferencja wieńcząca pierwszy etap projektu “PAMIĘĆ LUDZI. PAMIĘĆ MIEJSCA. KL PLASZOW A WSPÓŁCZEŚNI MIESZKAŃCY KRAKOWA.”

Organizatorami konferencji byli: VI LO, Centrum Badań Edukacyjnych i Kształcenia Ustawicznego na Wydziale Polonistyki UJ oraz Polskie Towarzystwo Historyczne oddział w Krakowie, a patronat honorowy nad uroczystością, jak i całym projektem, objął Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik.

W wydarzeniu wzięli udział także prof. dr hab. Krzysztof Zamorski z Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr hab. Mariusz Wołos z Instytutu Historii Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego, dr hab. Roma Sendyka z Katedry Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy zabrali głos w zorganizowanym na konferencji panelu dyskusyjnym na temat pamięci i historii. 

Media o tym wydarzeniu:

http://krakow.pl/aktualnosci/219388,34,komunikat,licealisci_badali__nie_pamiec_o_kl_plaszow_i_szukali_swiadkow.html
http://dzieje.pl/edukacja/kl-plaszow-tematem-poszukiwan-krakowskich-licealistow

Spotkanie w ramach współpracy z Muzeum Historycznym na terenie byłego obozu.

W ramach współpracy z Muzeum Historycznym miasta Krakowa uczniowie zaangażowani w projekt mieli okazję do zobaczenia eksponatów i posłuchania na ich temat, jak i o wykopaliskach archeologicznych na terenie obozu w ogóle.  Ponadto p. Marta Śmietana z MHK wcieliła się w rolę przewodnika podczas lekcji historii o obozie KL Plaszow w terenie, na którą udaliśmy się po spotkaniu w muzeum.

Mieliśmy okazję przejść trasą wyznaczoną przez MHK oraz usłyszeć, jak wyglądało życie codzienne obozu. Ponadto dowiedzieliśmy się, jak pojawiły się na terenie obozu pomniki, szczególnie mowa była o krzyżu postawionym przez obywateli Krakowa, którzy obóz przeżyli, na pamiątkę ofiar oraz o słynnym Pomniku Rozdartych Serc.