Konferencja w VI Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie

17 kwietnia odbyła się w naszej szkole konferencja wieńcząca pierwszy etap projektu “PAMIĘĆ LUDZI. PAMIĘĆ MIEJSCA. KL PLASZOW A WSPÓŁCZEŚNI MIESZKAŃCY KRAKOWA.”

Organizatorami konferencji byli: VI LO, Centrum Badań Edukacyjnych i Kształcenia Ustawicznego na Wydziale Polonistyki UJ oraz Polskie Towarzystwo Historyczne oddział w Krakowie, a patronat honorowy nad uroczystością, jak i całym projektem, objął Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik.

W wydarzeniu wzięli udział także prof. dr hab. Krzysztof Zamorski z Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr hab. Mariusz Wołos z Instytutu Historii Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego, dr hab. Roma Sendyka z Katedry Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy zabrali głos w zorganizowanym na konferencji panelu dyskusyjnym na temat pamięci i historii. 

Media o tym wydarzeniu:

http://krakow.pl/aktualnosci/219388,34,komunikat,licealisci_badali__nie_pamiec_o_kl_plaszow_i_szukali_swiadkow.html
http://dzieje.pl/edukacja/kl-plaszow-tematem-poszukiwan-krakowskich-licealistow

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *